Hälsocoach

”Må ditt bästa JAG” – detta är min önskan och mål vid varje samtal och möte.

Oavsett vart vi är i livet och hur vi mår så kan vi alltid må lite bättre. Med små positiva förändringar under en längre tid kommer vi nå hälsa precis som vi på samma vis når ohälsa om vi gör mindre bra val under en längre tid.

Människan (homosapien sapien) är ett av jordens tåligaste arter jämförd med råttor och kackerlackor. Detta betyder att vi kan ”leva fel” väldigt länge innan vår kropp börjar ge symtom på att något är i obalans och balans är just vad det handlar om. När vi har balans i livet mår vi som bäst. I mina introduktionssamtal går vi igenom ett formulär för att se hur balansen är i just ditt liv.

Hur vill du leva din tid här på jorden och hur vill du må?
Har du önskemål om att göra en livsstilsförändring; sova bättre, få mindre värk, ändra din kost, börja motionera, hantera din stress, få en fungerande mage, stabilare hormoner eller någon annan förändring?
Vill du veta om mina tjänster och jag skulle passa dig eller har du andra funderingar?
Då kan du boka ”Första steget”, det är ett förutsättningslöst ”möte” som är KOSTNADSFRITT där du kortfattat får berätta vad du önskar dig för resultat och hur du vill förändra din nuvarande situation. Vi diskuterar dina önskemål,  eventuella hinder och hur vi gemensamt skulle kunna arbeta för att du ska uppnå en förändring. Du förbinder dig inte till något utan får chansen att känna om detta skulle vara något för dig.

”Första steget” är ett samtal på ca 15-20 minuter och hålls hos mig på Vilozon alternativt på telefon eller Skype. Meddela vid bokning hur/var du vill ha ditt möte.

Hälsocoaching & Kostrådgivning

En kost- och hälsocoach försöker hitta grundorsakerna till ditt mående och dina eventuella symtom och besvär. Med mig får du alltid en personlig vägledning anpassad efter dina individuella behov och förutsättningar.
Under ett introduktionssamtal har vi ett djupgående samtal om din nuvarande livsstil när det gäller kost, sömn, träning, stress, sysselsättning och sociala förhållanden. Vi pratar även om eventuella kroppsliga symtom, värk, magbesvär eller liknande. Detta noteras i ett hälsoformulär som ligger till grund för din väg mot att MÅ DITT BÄSTA JAG.
Vi går igenom din bakgrundshistoria och ditt nuläge samt vilka hälsomål du har långsiktigt och kortsiktigt. Sedan skapar vi en hälsoplan och hittar tillsammans lösningar som passar dig bäst. Ibland innebär det en liten förändring i dina rutiner, ibland en större förändring. Detta beror på hur länge du har haft dina besvär eller symtom samt hur snabbt du själv vill genomföra nya rutiner och nå ditt mål.

För att skapa långsiktiga och hållbara resultat är det viktigt att du är 100% med i förändringsprocessen och att du är medveten om att du själv är ansvarig för din hälsa. Jag finns för att stötta och guida dig efter bästa förmåga, baserad på min kunskap och mina erfarenheter men det är du som gör jobbet för att MÅ DITT BÄSTA JAG.
Min roll är att ge dig verktygen vilket kan vara kostråd eller rekommendationer om kosttillskott,  hur du får in motion i din vardag och råd och tips om sömnrutiner. Vi kanske pratar om tekniker för återhämtning och stresshantering samt hur du kommer igång med de nya livsstilsrutinerna. Tillsammans ska vi hitta hållbara och hälsosamma vanor som leder till att du från och med idag och resten av ditt liv mår ditt bästa jag.

Hur vi kommer jobba beror på DIG. Hur du vill lägga upp din behandlingsplan, hur många gånger du vill ses och hur. Här nedan beskrivs den generella metoden av ett program inom hälsocoaching och kostrådgivning. För priser se under fliken här ovan.

Nulägesanalys
Här tittar vi på hur ditt liv ser ut vad gäller de viktigaste områdena som skapar ohälsa; kost, stress, träning och sömn. Ditt hälsoformulär från introduktionssamtalet ligger till grund för denna analys.
Hälsomål
Vad vill du uppnå efter vår tid tillsammans? Formulerar ett personligt och rimligt hälsomål som är enkelt och naturligt för dig att uppnå. Detta kan delas upp från gång till gång samt ett mål för när våra samtal är klara.
Handlingsplan 
Vi skapar en handlingsplan som ska främja dina möjligheter till att nå ditt mentala och eller fysiska hälsomål. Denna delas ofta upp i flera delmål. Att göra alla förändringar direkt är inte att föredra utan man lägger till en ny vana och tar bort en gammal i ett lagom tempo för hållbart resultat.
Uppföljning
Under programmets gång har vi uppföljningsmöten. På dem följer jag upp hur det har gått för dig, om du har stött på hinder och vilka i så fall. Vi hittar lösningar på hinder och problem. Mitt mål är att peppa dig och hitta lösningar som gör denna livsstilsförändring både lättare och roligare.
Avslut
Här summerar vi och går igenom ditt hälsoformulär igen för att se hur ditt mående har förändrats. Vi pratar framtidsstrategier och planerar för en fortsatt hälsosam livsstil.

Hälsocoaching och kostrådgivning är grunden till friskvård idag. Tar vi inte hand om vår kropp och ger den den näring den är skapad för så dröjer det inte många år innan vi får uppsöka sjukvård. Det jag erbjuder är ett komplement till den traditionella vården. Har du sjukdomar som medicineras måste du informera om detta och jag ger aldrig råd gällande sjukvårdens behandling utan det får du ta med din läkare. Sjukvården jobbar med symtomlindring genom medicinering jag jobbar med att hitta orsak till symtom och bygga upp och stärka den egna kroppen så att symtomet försvinner naturligt.

Mitt mål är att du ska, genom kunskap, ta makten över din egen kropp och din egen hälsa så att du kan må DITT BÄSTA JAG resten av ditt liv.